O projektu

IPFchecker je webová aplikace, která slouží pneumologům a radiologům k přesnější diagnóze a včasnému záchytu pacientů s IPF.

Včasný záchyt pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Včasný záchyt postižených pacientů je zásadní determinantou odvrácení progrese onemocnění IPF. Přes pokroky v diagnostickém procesu v posledních letech epidemiologické údaje naznačují přítomnost signifikantního počtu nediagnostikovaných pacientů. 1 S pomocí aplikace IPFchecker je možné proces diagnózy IPF zjednodušit a zajistit tak léčbu pro více pacientů, než je tomu v současnosti.

Diagnostický kalkulátor založený na guidelines

IPFchecker je webová aplikace, která obsahuje kalkulátor - checker vyhodnocující možnou přítomnost obvyklé intersticiální pneumonie dle základního klinického nálezu a kritérií HRCT pro vzorec obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Algoritmus aplikace vychází z aktuálně platných českých guidelines.2

Konzultace s odborníky (second opinion)

Aplikace umožňuje konzultovat nález na HRCT s radiologem ze specializovaného centra. Tato možnost je nabízena v rámci posouzení jednotlivých kritérií, která ovlivňují výslednou diagnózu z radiologického obrazu.

Nasměrování pacienta do Centra pro diagnostiku a léčbu IPP

Díky aplikaci poskytnete pacientovi užitečné informace, které mu usnadní cestu na další vyšetření (mapka, kontaktní údaje atd.)


1 Coultas DB, Zumwalt RE, Black WC, Sobonya RE. The epidemiology of interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:967–972. Raghu G. Epidemiology, survival, incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis in the USA and Canada. Eur Respir J. 2017 Jan 25;49(1).
2 Vašáková M, Šterclová M. Sekce intersticiálních plicních procesů České Pneumologické a Ftiseologické společnosti. Idiopatická plicní fibróza - doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování (2. aktualizace). www.pneumologie.cz.

Odborná garance:

Partneři webové aplikace:

Podrobnější informace: info@ipfchecker.cz